Generalforsamling 2020

 

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i Køge Svømmeklub

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

Køge Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

i filmsalen på Herfølge Skole, Scheelsvej 2, 4681 Herfølge.

 

Dagsordenen på generalforsamlingen er ifølge klubbens vedtægter således:

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Flemming Jensen.

2. Valg af referent.

    Bestyrelsen foreslår Bibi Modin Christensen.

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

  1. Forelæggelse af budget for det indeværende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

Ved deadline for fremsendelse af forslag (jf. klubbens vedtægter 7, stk. 3 senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse) var der ikke indkommet nogle forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Følgende er på valg:

Lars Warm - Modtager genvalg.

Bibi Modin Christensen- Modtager genvalg.

Kristian Ryom- Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Bo Bollmann som kandidat til at afløse Kristian Ryom i bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår Anette Melgaard Dinesen som 1. suppleant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Britt Wichmann Nielsen som 2. suppleant.

9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af GLB Revision, Statsautoriserede Revisorer A/S, Fændediget 13, 4600 Køge.

10. Valg til diverse udvalg (Jf. klubbens vedtægter § 10).

11. Eventuelt.

 


Generalforsamling 2019

Klik på link for download af

- Referat

- Årsrapport

- Beretning