Herfølge d. 25-05-2021 og d. 14-06-2021

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Køge Svømmeklub

Tirsdag den 22. juni. kl. 18.00

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Køge Svømmeklub, tirsdag den 22. juni 2020 kl. 18.00 i Filmsalen, Herfølge Skole, Scheelsvej 2A, 4681 Herfølge.

Dagsordenen på generalforsamlingen er ifølge klubbens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget for det indeværende år.

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Følgende er på valg:

Anders A. Jensen- Modtager ikke genvalg

Henrik Steen Petersen- Modtager genvalg

Thomas la Cour- Modtager genvalg

Jesper Eskildsen- Modtager genvalg

Bo Bollmann- Afgået uden for tur. Post vælges for 1. år                                                                                                                

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af GLB Revision, Statsautoriserede Revisorer A/S, Fændediget 13, 4600 Køge.

10. Valg til diverse udvalg (Jf. klubbens vedtægter § 10).

11. Eventuelt.