Åbningstider:

Mandag og torsdag kl. 13.45 – 15.15 (omklædning skal være forladt kl. 15.30)

Skabe:

Medbring selv hængelås hvis man ønsker sit skab låst af. Husk, at der ikke er opsyn i omklædning.

Ferie og lukkedage for offentlig svømning:

Vinterferie d. 21. febrauar til 27. februar 2022 (begge dage incl.)

Påskeferie d. 11. april til 18. april 2022 (begge dage incl.)

Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj 2022

2. Pinsedag d. 2. juni 2022

Sommerlukket d. 27. juni til 7. august 2022 (begge dage incl.

Priser:

Alle billetter og 10. turskort (kun kontant eller MobilePay):

Priser pr. 1. januar 2021 til d. 31 december 2021: 

Voksenbillet (18-65 år)            kr. 45,- 
Barn (0-18 år)                          kr. 35,-
Pensionist (65+ år)                  kr. 35,-

10. turskort personligt             kr. 268,-

10. turs familiekort                  kr. 319,-

Familie defineres som max. to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.